Cookies

Czym są „cookies” (ciasteczka)?

To niewielkie informacje nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Czy są różne rodzaje cookies?

Tak. Rozróżniamy trzy rodzaje cookies:

 1. „Cookies” sesyjne – są to tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookie są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 2. „Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te pliki pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
 3. „Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

„Cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;

Dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;

Nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;

Nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;

Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;

Na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Źródło:https://wszystkoociasteczkach.pl

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest: MJM TRANS Paweł Bajran z siedzibą ul. Dygasińskiego 36, 67-100 Nowa Sól lubuskie. Możesz się z nami kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail biuro@mjmtrans.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 2. realizacji naszych obowiązków prawnych i uprawnień (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z: ustawy kodeks cywilny, ustawy prawo przewozowe, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy ordynacja podatkowa.
 3. obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy, w tym w celu przedstawienia oferty lub celach marketingowych, nawiązaniu współpracy lub kontaktu, a także lub wykonywania umowy z nami zawartej co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w szczególności w ramach postępowań administracyjnych, sądowych, podatkowych, kontrolnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. analizy i statystyki będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Prawo do sprzeciwu.

każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych.

Z uwagi na ustawowy okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres przechowywania ksiąg podatkowych Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 lat i 6 miesięcy po uzyskania danych.

V. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie realizowanych przez nas procesów, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (biuro rachunkowe, IT) lub którzy są zobowiązani umownie do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

 1. niezbędne do realizacji czynności oraz umów, obowiązków ustawowych, o których mowa w pkt. II.1 - II.6;
 2. dobrowolne w zakresie celów, o których mowa w pkt. II.7, a także przekazania danych w celach marketingowych lub nawiązania współpracy/kontaktów.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Takie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Nadto cofnięcie zgody nie dotyczy sytuacji realizacji przez nas obowiązków wymaganych przez prawo lub może prowadzić do sytuacji odmowy realizacji przez nas zobowiązań umownych.